Nakkesmerter

Nakkesmerter 

Nakkesmerte er den fjerde ledende årsaken til uførhet globalt. Årlig vil 25-35% av verdens befolkning vil oppleve nakkesmerte eller plager relater til nakkesøylen. De fleste episoder oppstår akutt, hvorav 50% av de med akutte nakkesmerter vil oppleve gjenntagende episoder med nakkeplager. Mange av disse ender ofte opp med kronisk nakkeplage og uførhet.

 En grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse vil gi viktige ledetråder for å klassifisere nakkesmerten din av nevrologisk eller mekanisk årsak eller om den skyldes alvorlig sykdom som f.eks myelopati, atlanto-axial subluksasjon og metastase ved avdekke “røde flagg”.

Nakkesmerter presenterer ofte med forskjellige tegn og symtpomer. Noen vil være assosiert med utstråling mot kjeve, hals, arm, rygg. Mens andre vil ha lokal , global eller diffuse smerte.

Kiropraktor Michael Parham gi deg en grundig og korrekt undersøkelse for din nakkesmerte, men også lære deg hvordan forhindre fremtidige episoder.

Nakkesmerter har en høy prevelans bade I den yngre og elder garde. Studier viser nå at 44% av barn mellom 13-18 år rapporterer nakkesmerter til sin fastlege. Av disse rapporterte 60% de hadde vansker å vedlikeholde hobby og fritid uten å være plaget med nakkesmerte, 50% rapporterte problemer med å sitte under timen på skolen og 34% rapporterte søvnproblemer. Disse plagene viser å øke seg mer og mer I dem over 18 år.  
  Resultatet av nakkesmerter kan ofte resultere I dårlig holdning (avvergelse), redusert mobilitet, hodepine, neuromuskulær dysfunksjon og redusert livskvalitet.

NØKKELPUNKT

  • Første steg er å evaluere om nakkesmerten din viser tegn til alvorlig sykdom eller lidelse, på samme måte når en undersøker korsryggen.
  • Det er viktig å skille mellom mekanisk nakkesmerte fra radikulopati eller myelopati basert på sykehistorien og klinisk undersøkelse.
  • MR bildediagnostikk ved mekanisk nakkesmerte viser dubiøse resultater.
  • Behandlingsmodaliteter for nakkesmerte er mange. De mest best støtte er behandling som – spesifikk rettet øvelser I lag med mobilisasjon og manipulasjon, medisiner og spesifikk ergonomiske råd.
  • Kirurgi har ingen rolle for behandling av mekanisk nakkesmerte.
  • Pasienter med alvorlig eller progressive radikulopati eller myelopati skal vurderes av ortoped for mulig opperasjon eller videre behandling av kiropraktor.

Helseforsikring

Du kan benytte din helseforsikring ved vår klinikk.

Kontakt oss

Lihauggata 8

6002 Ålesund 

Tlf (+47) 70121008

Mob (+47) 96625000

post@kiropraktorisentrum.no

 

Velkommen, inngangen er på gateplan